Demolicions d'edificacions

Tort, S.A. ofereix a tots els seus clients un servei integral que comprèn l’enderroc de qualsevol tipus d’edificació o construcció, i la preparació posterior del terreny per a la futura edificació, executant des del buidat del sòl fins a l’execució de qualsevol tipus de fonamentació amb la gestió i tramitació, si ho desitja el client, dels corresponents permisos i projectes.

Endorroquem amb eficàcia, condicionant els treballs per a garantir la seguretat dels nostres treballadors i de tercers.

Tort, S.A., està inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant amb el nº 21/AB/02 del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

Demana informació per al sevei