Compromesos amb el medi ambient

I el desenvolupament sostenible dels nostres processos i obres. Treballem minimitzant els impactes mediambientals, alhora que efectuem una acurada gestió dels materials i residus de la construcció.

Disposem d’una matxucadora i una criba on triem i separem les fraccions impròpies (plàstics, ferros, fustes, ...) de les fraccions pètries. Finalment, matxuquem les fraccions pètries per obtenir una petita fracció pètria residual que és transportada a un abocador autoritzat i un àrid reciclat que tornem a utilitzar en les nostres obres com a sub-base o material drenant, entre d’altres.

Aprofitament dels residus