Compromesos amb el medi ambient

Tort, S.A. disposa dels mitjans materials i humans per a dur a terme qualsevol tipus d'obra civil comprometent-se a donar compliment tant en els terminis com en la qualitat de l'execució material.

Tort, S.A. executa entre d'altres:

Xarxes de clavegueram
Aparcaments públics, soterrats i en superfície
Parcs i zones d'esbarjo
Vials, rotondes i zones de vianants
Paviments i asfaltats

Urbanitzacions i gestió urbanística

A Tort, S.A. estem en disposició d'executar urbanitzacions complertes de sectors urbanitzables o urbans no consolidats

Oferim serveis complementaris d'assessorament i gestió urbanística de planejaments, tant des de la vessant tècnica com jurídica