Compromesos amb la qualitat

La companyia està gestionada segons normativa UNE-EN ISO 9001:2008. El nostre repte diari és garantir la qualitat dels nostres productes i serveis.

La nostra política de qualitat es fa palesa en tots els nostres processos, permetent-nos estar en constant evolució i millora, per tal d’assolir el màxim grau de satisfacció dels nostres clients.

Assegurem la qualitat de les nostres obres mitjançant la implementació de procediments, instruccions de treball i programes de punts d’inspecció

Disposem d'un personal altament preparat, qualificat i especialitzat.

Tenim un ampli i modern parc de maquinària i equips productius per executar tot tipus d'obres

Apliquem mesures de gestió i control ambiental per a protegir l'entorn i ésser respectuosos amb el medi.

La qualitat de les nostres obres es avalada per una experiència ininterrompuda durant més de 40 anys