Seguretat

Compromesos amb la seguretat

La companyia gestiona els seus processos complint la normativa OHSAS 18001:2007 de Seguretat i Salut en el treball. 

Disposem d’un sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals basat en la integració de la prevenció dels riscos laborals i de les malalties professionals en els nostres processos productius.

Planifiquem la prevenció des de la vessant de la formació i informació dels nostres treballadors, així com, avaluant i examinant les condicions dels nostres centres de treball, dotant les nostres obres de tots els elements i mesures de protecció necessàries per a poder garantir la seguretat dels treballadors.

 

 

Gestió i prevenció

Tenim com a objectiu principal, evitar els accidents de treball i les malalties professionals

Per assolir aquest objectiu, destinem tots els mitjans i recursos necessaris

Tots els nostres treballadors disposen d'una àmplia formació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals

Previ a l'inici de les nostres obres, programem els punts d'inspecció i control que duran a terme els nostres tècnics

L'empresa es gestiona d'acord amb els preceptes de la normativa OHSAS 18001:2007 de Seguretat i Salut en el Treball.