FITXA TÈCNICA

Capacitat de tractament: 60.000 Tn./any

Codis Europeus de Residus admesos:
 • 170101 Formigó
 • 170103 Materials Ceràmics
 • 170107 Residus de la construcció i demolició sense substàncies perilloses
 • 170504 Terres, sorres i pedres.

Codis Europeus de Residus produïts:
 • 170101 Formigó
 • 170103 Materials Ceràmics
 • 170107 Residus de la construcció i demolició sense substàncies perilloses
 • 170504 Terres, sorres i pedres.
 • 200399 Mescla de residus municipals
 • 200140 Ferralla
 • 120101 Metalls
 • 160216 Cables
 • 150104 Llaunes d’alumini
 • 200101 Paper i cartró
 • 200138 Fusta
 • 200102 Vidre
 • 200139 Plàstic (inclou envasos)
 • 150105 Envasos “Tetra-Brick”
 • 160103 Cautxú
 • 200110 Roba, draps i tèxtil
 • 200307 Electrodomèstics
 • 160214 Equips electrònics rebutjats
 • 160214 Tonners
 • 200201 Restes vegetals (residus biodegradables)
 • 170504 Terres, sorres i pedres.
 • 170504 Terra, sorra i pedra
...
FITXA TÈCNICA

Codis Europeus de residus admesos i residus produïts

DESCARREGAR PDF

... ... ...